Cwrs arlein i weithleoedd ar lefel Gloywi, fydd  yn edrych ar gryfhau gafael dysgwyr / myfyrwyr ar elfennau gramadegol / sgiliau yn y Gymraeg. Bydd y cwrs yn edrych ar sut a phryd i dreiglo / y ffurf amhersonol / dyblu 'n' ac 'r' / ffurfiau cryno berfau / ysgrifennu mewn gwahanol gyweiriau

Bydd yr ymarferion yn cael eu marcio gan y tiwtor mewn rhai achosion, a gan y myfyriwr mewn achosion eraill. 


Defnyddir ystod o ddeunyddiau sydd un ai eisoes yn bodoli ar y we trwy wahanol gyfryngau, sy'n bodoli eisoes mewn print, neu sy'n cael eu creu yn arbennig ar gyfer y cwrs. 

A place for learners of all levels to socialise and practise their Welsh. Tutors also welcome!