Resources and exercises for students following Aberystwyth University's Advanced 1 Intensive course.

Cwrs ar lefel Uwch 2. Mae darnau sain i gefnogi'r cwrs yma, ac mae cardiau fflach i helpu dysgu geirfa pob uned, gyda mwy o gardiau i helpu adolygu geirfa pob 5 uned. Mwynhewch!

Cwrs arall ar lefel Uwch 2. Mae cardiau fflach i helpu dysgu geirfa yr unedau. Mwynhewch!

Cyfres o ddeunyddiau a gyfranwyd gan Lois Martin-Short i'w defnyddio mewn Sadyrnau Siarad neu gyrsiau undydd tebyg.