Mae'r adran hon ar gyfer Cymry Cymraeg sydd am wella eu Cymraeg ysgrifenedig yn bennaf a dysgwyr sydd wedi cyrraedd Lefel Hyfedredd, ac sydd am fod yn gwbl rugl yn yr iaith ar lafar ac ar bapur.

Ymarferion a gweithgareddau sy'n ategu at y modiwl Cymraeg Graenus 1 a gynigir fel rhan o ddarpariaeth Cymraeg i Oedolion Prifysgol Aberystwyth.

Lluniwyd y modiwl hwn i helpu siaradwyr Cymraeg, a dysgwyr profiadol, i wella eu sgiliau ysgrifennu a chyfathrebu yn yr iaith fel y gallant drafod pynciau cymhleth mewn sefyllfaoedd busnes a phroffesiynol yn y Gymraeg.

Dyma'r lle i drafod pwyntiau gramadeg ymhlith eich gilydd a chyda'r tiwtor.