Newyddion / News

 
 
Picture of Nic Dafis
Dim angen mewngofnodi / No need to log in
by Nic Dafis - Sul, 1 Rhagfyr 2013, 1:16 PM
 

Erbyn hyn, ddylech chi ddim gweld y dudalen bryfoclyd "Dod yn ôl i'ch wefan hon?" trwy'r amser. Mae'n flin 'da fi mod i wedi cymryd cymaint o amser i weithio ma's sut i ddatrys y broblem.

Fydd dim rhaid i chi fewngofnodi oni bai eich bod chi eisiau wneud cwis neu weithgareddau llenwi'r bylchau, neu ymuno mewn sgwrs mewn fforwm neu stafell sgwrsio.

Gadewch sylw isod neu anfon ebost ata i os ydych chi'n cael trafferth o hyd.

By now, you shouldn't be seeing the annoying "Returning to this site?" page all the time. I'm sorry it's taken me so long to work out how to solve this problem.

You'll only need to log in if you want to use some of the quizzes and gap-filling exercises, or join in on a discussion board or chatroom.

Please leave a comment below or email me if you're having any difficulties.


Diolch yn fawr,

Nic