Fforwm Trafod / Discussion

 
 
Picture of Nic Dafis
Blwch Awgrymiadau / Suggestion Box
by Nic Dafis - Sul, 27 Ionawr 2013, 1:43 PM
 

Wedi golygu teitl yr edefyn (thread) i fod yn fwy agored. Dyma'r lle i adael unrhyw sylwadau ar Y Bont Fach ei hunan. Cliciwch ar y linc "Ymateb" i adael awgrymiad, neu unrhyw sylw arall. Pe byddai'n well 'da chi gysylltu â fi yn bersonol, cewch wneud hynny gan glicio ar fy enw uwchben y neges hon ac anfon neges breifat, neu drwy glicio fan hyn i anfon neges ebost ataf.

I've edited the title of this discussion thread to make it more open. This is the place to leave any comments about Y Bont Fach itself. Click on the "Reply" link to leave a suggestion, or any kind of comment. If you'd rather contact me personally, you can do so by clicking on my name above and sending a private message, or by emailing me by clicking here.

 


(Neges wreiddiol / Original message)

Helo bawb!

 Y bore 'ma, dw i mewn cyfarfod yn Aberystwyth. Rydyn ni'n trafod Y Bont. Os oes syniadau, sylwadau, neu awgrymiadau gyda chi, alla i eu rhannu gyda'r "Pencampwyr" eraill sydd yma yn Aberystwyth.

This morning, I'm in a meeting in Aberystwyth. We're discussing Y Bont. If you have any ideas, observations, or suggestions, let me know, and I can share them with the other "Pencampwyr" (Moodle Champions?) here in Aberystwyth.

Diolch yn fawr!

Picture of Philippa Gibson
Re: Adborth ac Awgrymiadau / Suggestions and Feedback needed
by Philippa Gibson - Gwener, 14 Rhagfyr 2012, 10:50 PM
 

Mae llawer o bethau da iawn yma, ond mae angen:

1. i bawb wybod amdanyn nhw

2. i bawb weld beth sy yma gydag 1 clic, heb fynd trwy 'enrol' gyntaf

Diolch am y pethau ar y wefan

Picture of Jan Halle
Re: Adborth ac Awgrymiadau / Suggestions and Feedback needed
by Jan Halle - Gwener, 18 Ionawr 2013, 3:32 PM
 

Des i dros y safle oherwydd yr eira mas tu fas!  Dim clem abyt i fe cyn heddiw. Gobeithio  fod e'n iawn am dysgwyr sy'n dysgu 'da darparwyr eraill hefyd...s'dim ffin yn yr iaith neu'r profiad dysgwyr.  Dyn ni'n diodde yn yr un ffordd ble bynnag dyn ni'n dysgu!!!  Fydd e'n iawn i rhoi gwybod am Y Bont Fach i'r dosbarth yng Nghrymych??? 

Picture of Nic Dafis
Re: Adborth ac Awgrymiadau / Suggestions and Feedback needed
by Nic Dafis - Sadwrn, 19 Ionawr 2013, 11:54 AM
 

Wrth gwrs! Mae gan bob canolfan Cymraeg i Oedolion eu Pontydd bychain eu hunain, felly yn achos Sir Benfro, Pont y De-Orllewin yw'r lle i fynd. Sa i'n gwybod faint o ddeunydd sy gyda nhw yna.

Ond fel ti'n dweud, does dim ffiniau i iaith. Y peth pwysicaf yw i helpu dysgwyr, ble bynnag maen nhw'n astudio. 

 

Although each Welsh for Adults centre has its own version of Y Bont (so for learners in Pembs, the South-West Wales version should have more directly relevant material to the courses taught there), there's no reason that I can see why a particular regional site should be closed to learners not registered on courses in that region. The more people contributing to this site, the more useful it will be for everybody. 

Picture of Vanya Constant
Parthed: Re: Adborth ac Awgrymiadau / Suggestions and Feedback needed
by Vanya Constant - Iau, 24 Ionawr 2013, 5:59 PM
 

Dw i wedi ceisio perswadio'r bobl yn fy nosbarth i gysylltu a Y Bont ond maen nhw'n petruso oherwydd maen nhw'n meddwl bod eu iaith dim digon da eto er gwaethaf maen nhw'n yn y dosbarth uwch. A hefyd achos ei bod hi'n rhy cymlheth. Mae hi wedi bod eitha cymlheth i fi. Hyd yn oed nawr dw i ddim yn siwr os bydda i'n llwyddianus i anfon y neges 'ma.

Picture of Nic Dafis
Re: Parthed: Re: Adborth ac Awgrymiadau / Suggestions and Feedback needed
by Nic Dafis - Sul, 27 Ionawr 2013, 1:16 PM
 

Helo Vanya, wyt ti wedi llwyddo! ;-)

maen nhw'n petruso oherwydd maen nhw'n meddwl bod eu iaith dim digon da

Dyma bwrpas Y Bont, i'w helpu nhw gwella eu Cymraeg! Mae'r rhan fwya o'r gweithgareddau ar Y Bont Fach yn bethach "hunan asesu" (self-assessed) fel y cardiau fflach yn adran y Cwrs Mynediad Dwys, neu "asesiad awtomatig" (auto-assessed) fel y cwisys yn adran y Cwrs Graenus. Dw i ddim yn gallu darbwyllo'r rhan fwya o diwtoriaid i ymuno â'r Bont, heb sôn am ddefynddio fe i farcio mwy o waith cartre gan eu myfyrwyr!

Wrth gwrs, os bydd pobl eisiau postio negeseuon mewn fforwm trafod, fel wyt ti newydd wneud, mae'n bosibl byddan nhw'n wneud camgymeriadau. Mae'n debyg iawn mod i'n mynd i wneud camgymeriadau yn y neges hon! Beth yw'r ots? Nid Golwg 360 yw hwn!

Wyt ti wedi edrych ar y fforwm trafod yn adran Mynediad Dwys? Dyna'r fforwm mwya bywiog o lawer ar y Bont Fach, ac mae bron pawb sy'n postio yna wedi dysgu Cymraeg ers mis Hydref 2012. Mae ambell i gamgymeriad (!) ond mae'r bobl yn ymarfer eu Cymraeg ysgrifenedig, o'r cychwyn cyntaf, ac yn magu hyder pob wythnos. Mae bob un o'r dysgwyr yn fy ngrwp Mynediad wedi ymuno â'r Bont, a'r rhan fwya yn ei ddefynddio bob wythnos.

A hefyd achos ei bod hi'n rhy cymlheth

O, jiawl, ydy!

Dyna'r brif broblem gyda'r Bont Fach, a'r Bont Fawr. Yr eliffant yn y stafell. Mae'n lot rhy gymhleth. Mae'n wallgof o gymhleth. 

Beth gallwn ni wneud? Dwi'n barod i drial unrhywbeth fydd yn llwyddo denu mwy o bobl i mewn. Dw i'n meddwl am lunio rhyw fath o "Ryff Geid i'r Bont" yr wythnos 'ma, os ga' i amser.

Oes syniadau eraill?

Picture of Vanya Constant
Re: Parthed: Re: Adborth ac Awgrymiadau / Suggestions and Feedback needed
by Vanya Constant - Mercher, 30 Ionawr 2013, 2:21 PM
 

Diolch Nic dw i'n falch iawn mod i'n wedi llwyddo anfon fy neges. Ers hynny dw i wedi llwyddo gwneud llawer o bethau ar Y Bont sef ymarferion, gwylio am dy hoff bandau ar You Tube, hyd yn oed wedi ffeindio a wedyn cysylltu a ffrind o'r hen dyddiau, Mal Pate! Wel, dw i'n wrth fy modd i grwydro o gwmpas y ddwy bont fel plentyn a chwarae a ffeindio mas beth sy'n cuddio i mewn.

Picture of Nic Dafis
Re: Blwch Awgrymiadau / Suggestion Box
by Nic Dafis - Gwener, 22 Tachwedd 2013, 1:23 PM
 

*bwp*

Mae'n dawel fel y bedd yma.